20130202 stil w292 120130202 stil w292 4
Zaterdag 2 februari zijn we in het Laapersveld aan de slag gegaan. In 2003 is er door ons een open plek gemaakt op de scheiding tussen twee percelen, waar een singel Zomereiken tussen stond.

Inmiddels is het nu 10 jaar later. In de open ruimte staat doorgeschoten Amerikaanse vogelkers, en veel verjonging van Berk en Lijsterbes.

De werkzaamheden van zaterdag 2 februari 2013 bestonden uit het verwijderen en afzetten van Amerikaanse vogelkers. Rondom de open ruimte zijn er Dennenbomen omgelierd. Met het omtrekken wordt er als het ware een storm nagebootst. Door de gesimuleerde windworp ontstaat er bodemreliëf; de wortelkluit komt omhoog, eronder ontstaat een kuil. Dat biedt een mooie schuilplaats voor bijv. amfibieën. Op de kluit kunnen zich allerlei planten vestigen zoals Struikheide.

Met de lier (type TU 16) kan 1600 kg getrokken worden. Door het trekpunt zo hoog mogelijk te hangen, wordt het hefboomeffect zo groot mogelijk. Soms is de kracht van de boom echter sterker dan de lier. Meestal heeft de boom dan een penwortel, wat duidt op een zaailing (dus niet geplant). Het gevolg is dat de boom niet ontworteld, maar ergens op de stam afbreekt. Ook dat gebeurt in de natuur. Het resultaat is een min of meer horizontale afgebroken boom , waarop de Havik en Sperwer graag zitten om hun vogelprooi plukken.

Het omtrekken (of met een mobiele kraan omduwen) van bomen is geen gangbare beheermethode. Houtoogst en kettingzaag domineren nog steeds het moderne bosbeheer, hoewel houtproduktie geen hoofddoelstelling meer is. Het toepassen van ecologische beginselen zou de ontwikkeling naar meer-natuurlijk-bos kunnen bevorderen.
20130202 stil w292 320130202 stil w292 5
20130202 stil w292 620130202 stil w292 7

Verslagen van de werkdagen

141129 blukbos 329 november 2014
Heitje in het Blukbos
Spanderswoud18 oktober 2014
Bosbeheer Spanderswoud
dassenraster plaatsen23 november 2013
Dassenraster voltooien
131102 tienhovenkanaal-112 november 2013
Tienhovensch kanaal
ankeveenseplassen12 oktober 2013
Ankeveenseplassen
130928 dassenraster-5-thumb28 september 2013
Dassenraster plaatsen
130831 laer-5-thumb31 augustus 2013
plaggen bij 't Laer
121103 kalkterrein-klein23 november 2012
Kalkterrein
natuurwerkdag
120825 ankeveenseplassen-425 augustus 2012
Ankeveensplassen