160220 spanderswoud 10
Op 20 februari heeft Nardinclant in het Spanderwoud met een grote groep vrijwilligers natuurtechnisch bosbeheer uitgevoerd. In het lariksperceel zijn bomen omgetrokken om meer dekking aan de fauna te bieden. In totaal waren er 15 personen met drie lieren actief.
Lieren is een vak apart, zeg maar gerust een specialisme. Het vereist ervaring, deskundigheid en inzicht om bomen op de juiste manier en in de goede richting om te trekken. Voor dit werk is nodig: een ladder, een lier, een 40 meter lange kabel en 2 stroppen. Eén strop wordt hoog in de (om te trekken) boom gehangen. De andere strop wordt laag op boom gezet, waar de lier aan wordt bevestigd (ankerpunt). Vanuit de lier wordt kabel met een haak aan de om te trekken boom bevestigd. Hierna wordt de lier op de spanningstand gezet en kan met een handle de kabel worden strakgetrokken. Door het op en neer halen van de handle wordt de spanning op de om te trekken boom steeds groter. Op den duur komt deze zo scheef te staan, dat hij omvalt.
Het werk is spectaculair en heeft een duidelijke meerwaarde in de ontwikkeling naar meer natuurlijk bos. De ‘omgewaaide’ bomen zorgen voor een natuurlijker bosbeeld. De biodiversiteit wordt vergroot. Op kleine schaal worden er allerlei natuurlijke processen in gang gezet, denk aan de ontstane bodemdynamiek, mineralisatie van de humuslaag, ontwikkeling van allerlei micromilieu’s.
160220 spanderswoud160220 spanderswoud
160220 spanderswoud160220 spanderswoud
160220 spanderswoud
160220 spanderswoud160220 spanderswoud
160220 spanderswoud160220 spanderswoud
160220 spanderswoud160220 spanderswoud
160220 spanderswoud
panorama

Verslagen van de werkdagen

141129 blukbos 329 november 2014
Heitje in het Blukbos
Spanderswoud18 oktober 2014
Bosbeheer Spanderswoud
dassenraster plaatsen23 november 2013
Dassenraster voltooien
131102 tienhovenkanaal-112 november 2013
Tienhovensch kanaal
ankeveenseplassen12 oktober 2013
Ankeveenseplassen
130928 dassenraster-5-thumb28 september 2013
Dassenraster plaatsen
130831 laer-5-thumb31 augustus 2013
plaggen bij 't Laer
121103 kalkterrein-klein23 november 2012
Kalkterrein
natuurwerkdag
120825 ankeveenseplassen-425 augustus 2012
Ankeveensplassen