151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer151128 vogeleiland eemmeer

 

Zaterdag 28 november zijn we met een boot vanaf het Gemaal Eemnes naar de Visdief gevaren. Samen met de Zwarte Stern, Dwergstern en Natte hond vormt dit een eilandengroep. De eilanden zijn in 2005 aangelegd en zijn bedoeld als broed- en fourageergebieden voor wad- en watervogels. De Natte hond bestaat uit twee zandplaten, de overige eilanden worden omsloten door een stenen dijk.

Bomengroei op de eilanden zorgt voor minder broedgelegenheid voor grondbroeders. Tot de broedvogels behoren Kleine Mantelmeeuw, Lepelaar, Krakeend en Brandgans.

We hadden geluk met weer: het water was vrij rustig, in tegenstelling tot de terugweg, toen de wind begon aan te wakkeren en de boot vol begon te lopen met water.

De dag is uitstekend verlopen. Er is veel werk verzet. Jonge wilgen en berken zijn met met de steekschop uitgestoken. Grote exemplaren zijn afgezaagd. Al het tak- en boomhout is op ruggen aan de randen van van het eiland gelegd. De bedoeling is dat deze bossen worden afgevoerd, om verruiging van het eiland te voorkomen.

Hopelijk vormt deze dag een aanzet om actief het beheer op de eilanden te gaan voeren. De eilandengroep vormt door zijn ligging in het Eemmeer een veilige plaats voor grondbroeders zoals de Lepelaar. Daarnaast maakt het onderdeel uit van een Natura 2000 gebied, dat recht geeft op een zekere beschermde status.

 

151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer
151128 vogeleiland eemmeer

Verslagen van de werkdagen

141129 blukbos 329 november 2014
Heitje in het Blukbos
Spanderswoud18 oktober 2014
Bosbeheer Spanderswoud
dassenraster plaatsen23 november 2013
Dassenraster voltooien
131102 tienhovenkanaal-112 november 2013
Tienhovensch kanaal
ankeveenseplassen12 oktober 2013
Ankeveenseplassen
130928 dassenraster-5-thumb28 september 2013
Dassenraster plaatsen
130831 laer-5-thumb31 augustus 2013
plaggen bij 't Laer
121103 kalkterrein-klein23 november 2012
Kalkterrein
natuurwerkdag
120825 ankeveenseplassen-425 augustus 2012
Ankeveensplassen